top of page

中心2022年暑期活動小冊子

中心2022年暑期活動小冊子 中心7至8月嘅活動小冊子出爐啦😃

今個夏季繼續有好多精彩活動。 有興趣嘅朋友記得盡快報名啦😃
報名及查詢: 2153 9472 / 9726 2003 (WhatsApp)79 次查看0 則留言
bottom of page